Jongvolwassenen hebben het woord ‘bereidstellingsprovisie’ als moeilijkste financiële term van 2022 gekozen. De term die staat voor de kosten die je moet betalen aan je hypotheekverstrekker als je je hypotheekofferte wilt verlengen, wordt gevolgd door ‘volatiel’ en ‘eigenwoningforfait’.

Aan het onderzoek van SNS naar de moeilijkste financiële term van 2022 deden meer dan 1.000 jongvolwassenen (18-35 jaar) in Nederland mee. Een kwart van de vrouwelijke respondenten bestempelt financiële teksten als ingewikkeld, tegenover 12,5% van de mannen. Waar bijna 40% van de mannen deze teksten vooral interessant vindt, heeft 16% van de vrouwen die mening ook.

?? ????????? ??? ? ??????????? ?????? ??? ????:
1. ???????????????????????
2. ????????
3. ??????????????????
4. ??????????
5. ??????
(Bron: InFinance; 14-12-2022)