In 2022 waren er minder mensen met een krediet of een betalingsachterstand dan een jaar eerder. Wel lijkt de financiële weerbaarheid van jongeren af te nemen.

Peter van den Bosch, voorzitter van Stichting BKR, zegt over de daling: “We zien in de data over 2022, dat het aantal betalingsachterstanden nog steeds afneemt, evenals het aantal schuldregelingen. Dat lijkt haaks te staan op de huidige financiële uitdagingen voor veel kwetsbare huishoudens in Nederland.

“Wel lijkt de financiële weerbaarheid van jongeren af te nemen. In de groep tot 30 jaar is het aantal betalingsachterstanden relatief hoog. Jongeren hebben over het algemeen nog weinig financiële reserves, dus het toenemen van achterstanden kan een indicatie zijn van meer problemen. Uiteraard vraagt dit om nader onderzoek.”

Vijftigers en zestigers hebben de meeste consumptieve kredieten, mensen onder de dertig de minste. De meeste mensen (5,2 miljoen) hebben één lopend krediet. 175.000 mensen hebben vier kredieten of meer bij Stichting BKR geregistreerd staan.
(Bron: InFinance; 14-03-2023)
#krediet #BKR #Consumptief #registratie #betalingsachterstand