Feit of fabel: Schade veroorzaakt met de auto terwijl uw rijbewijs is verlopen, is niet verzekerd.

Geldigheidsduur rijbewijs
De geldigheid van uw rijbewijs staat op het rijbewijs zelf en de geldigheidsduur is afhankelijk van de categorie die u op het rijbewijs heeft staan. Meestal is dit 10 jaar, in ieder geval voor de categorie B, dus voor de personenauto en voor de bestelauto (met een toegestane maximum massa van 3.500 kilogram*).
Op de achterkant van uw rijbewijs vindt u terug hoe lang het rijbewijs geldig is voor elke categorie voertuigen die u mag besturen. Op de voorkant van het rijbewijs staat de categorie genoemd die het langst geldig is.

Wel of niet verzekerd met een verlopen rijbewijs?
Als uw rijbewijs is verlopen, is dit in feite hetzelfde als geen rijbewijs hebben. En zonder rijbewijs mag u niet rijden.
Als u met uw verlopen rijbewijs in de auto stapt en u veroorzaakt schade met de auto, dan is die schade niet verzekerd. U bent dus niet verzekerd voor de schade die u aan een ander toebrengt.
Dit kan grote financiële gevolgen hebben als u een aanrijding veroorzaakt waarbij sprake is van letsel bij de aangereden persoon of personen. Stel dat deze persoon of personen invalide raken of arbeidsongeschikt. De verzekeraar zal de schade op grond van de Wet aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen (Wam) moeten afwikkelen met de schadelijdende partij, maar zal de schadeuitkering vervolgens op u verhalen omdat u niet heeft voldaan aan wat volgens de polisvoorwaarden van u wordt verlangd (het hebben van een geldig rijbewijs). U draait dus zelf op voor de kosten van de schade die u aan de ander heeft toegebracht. Een schade waarbij mensen invalide of arbeidsongeschikt raken, kan al gauw in de tienduizenden euro’s lopen, en vaak zelfs nog hogere schadebedragen met zich meebrengen.
Als de auto ook volledig casco is verzekerd, zal de verzekeraar de schade aan uw eigen auto mogelijk wel vergoeden.
Als de auto (beperkt) casco is verzekerd en deze wordt gestolen, dan zal de verzekeraar de diefstalschade ook in behandeling nemen. De eis van een geldig rijbewijs is hierbij niet van toepassing.
U hoeft geen rijbewijs te hebben om een kenteken van een auto op uw naam te kunnen krijgen. Uiteraard moet u wel zorgen voor een WA-verzekering voor die auto zodra u het kenteken op naam heeft staan. En natuurlijk mag u zelf niet in de auto rijden zonder rijbewijs.

Feit of fabel: Schade veroorzaakt met de auto terwijl uw rijbewijs is verlopen, is niet verzekerd
Deze stelling is waar, dus een feit. Maar wel met een kanttekening: als op uw rijbewijs de geldigheid is verlopen van een bepaalde categorie voertuigen, kan het nog steeds zo zijn dat uw rijbewijs nog wel geldig is voor een andere categorie voertuigen. Als u bijvoorbeeld naast de categorie B categorie C heeft, en categorie C is verlopen, maar B niet, dan mag u nog wel gewoon in een personenauto rijden. Maar dus niet meer in een vrachtauto.
(Bron: De Vereende; 03-07-2024)
hashtagrijbewijs