In Nederland gaan jaarlijks zo’n 25.000 tot 30.000 stellen uit elkaar, zowel vanuit een huwelijk als geregistreerd partnerschap. De Hypotheker heeft onderzoek laten verrichten onder ruim 1.000 Nederlanders (25+) die een relatie hadden in de vorm van een huwelijk, een geregistreerd partnerschap of een samenlevingsovereenkomst. Ruim een kwart van de Nederlanders met zo’n relatievorm heeft te maken gehad met een relatiebreuk.
Bijna zes op de tien mensen erkennen achteraf het gevoel te hebben dat ze onvoldoende voorbereid waren op de financiële gevolgen van een mogelijke relatiebreuk. Ruim één op de vijf gescheiden Nederlanders geeft aan dat één van hen in financiële problemen is gekomen door de scheiding, omdat de twee partijen niet evenredig verdienden.
Volgens bijna de helft wordt vooral de partner die het minste verdient hierdoor het meest getroffen. Hoewel dit mogelijk voorkomen had kunnen worden door eerder duidelijke afspraken te maken, blijkt de werkelijkheid weerbarstiger.
Verder zijn maar weinig mensen zich bewust van de grote impact die dit kan hebben; één op de drie gescheiden Nederlanders zegt vóór het aangaan van hun inmiddels beëindigde relatie niet te weten wat de financiële gevolgen zouden zijn als de relatie strandt.
Hulp van een hypotheekadviseur
Terugkijkend erkent 28% dat zij meer hulp hadden kunnen gebruiken van een hypotheekadviseur bij de financiële afhandeling van hun relatiebreuk. Een vergelijkbaar beeld komt naar voren uit cijfers van De Hypotheker. Zo is het aantal aanvragen van klanten met een koopwoning die hun hypotheek willen wijzigen vanwege een relatiebreuk in het eerste halfjaar van 2023 met 22% gestegen in vergelijking met het laatste half jaar van 2022.
“Het is veelzeggend dat bijna drie op de tien mensen achteraf zeggen dat zij de hulp van een hypotheekadviseur goed hadden kunnen gebruiken. We zien dan ook dat er een groeiende behoefte is aan professionele begeleiding op dit gebied. Zo zegt ruim een derde dat zij tijdens de afwikkeling van de scheiding graag een beroep hadden kunnen doen op bemiddeling door één partij met verschillende expertises.”
(Bron: InFinance; 29-09-2023)