Voor de eigenaresse van een frituurzaak in Limburg. De verzekeraar vergoedde haar brandschade niet, omdat de regelmatige controle van de elektrische apparaten (NEN1010) niet was uitgevoerd.
Haar tussenpersoon Perrée & Partners is aansprakelijk, aldus de vrouw, omdat die haar niet op de clausule had gewezen.
Echter, de rechtbank in Maastricht sloot zich daar niet bij aan.
De vrouw had sinds 2014 een verzekering lopen via een adviseur, die later werd overgenomen door Perrée & Partners. In 2019 moet ze voor het eerst een beroep doen op de polis vanwege een waterschade. De onderzoeker die de ondernemer over de vloer kreeg, constateerde toen al dat de NEN1010 niet op orde was. Omdat de schade geen verband hield met de achterstallige controles, werd de claim toch uitbetaald.
De onderzoeker schreef desalniettemin aan de klant: “Daarnaast gaf u aan dat u de elektrische installatie niet met regelmaat laat controleren. Zoals aangegeven tijdens mijn bezoek dient u volgens de polisvoorwaarden een NEN10-verklaring te overleggen.”
Haarscheuren in de kuip
Ruim een jaar later breekt er brand uit. De controles zijn dan nog steeds niet uitgevoerd. Een nieuwe onderzoeker constateert dat de brand ontstaan is door haarscheurtjes in de frituurkuip waar vet doorheen kon lekken. Volgens de expert vrijwel zeker het gevolg van een gebrek aan onderhoud. De verzekeraar wijst de schade op grond van de polisvoorwaarden af.
Schending zorgplicht?
De ondernemer vindt dat Perreé de zorgplicht geschonden heeft door haar onvoldoende te wijzen op de noodzaak van een NEN1010-keuring. Ze eist een voorschot van 30.000 euro en vergoeding van haar juridische kosten. De rechter gaat daaraan voorbij. De vrouw is in ieder geval iets meer dan een jaar voor de brand uitdrukkelijk op de noodzaak van een NEN-keuring gewezen.
Perrée gaat vrijuit. De vrouw draagt de kosten voor het geschil.
(Bron: AMweb 11-08-2023)