Het afgelopen jaar bezocht ruim 14% van de Nederlanders één of meerdere keren een zorgverlener waarmee de zorgverzekeraar geen contract had. Bijna 40% van hen kwam er pas achteraf achter dat ze zelf geld moesten bijbetalen.
Uit het onderzoek blijkt dus ook dat consumenten nauwelijks bekend zijn met het begrip ‘gecontracteerde zorg’ of weten wat de gevolgen zijn als je zorgverlener geen contract heeft met je zorgverzekeraar. Ruim 6% van de ondervraagden wist bijvoorbeeld niet of ze het afgelopen jaar een zorgverlener zonder contract hadden bezocht. Hier ligt een belangrijke taak voor zorgverzekeraars én zorgverleners. Als je door de huisarts wordt doorverwezen, kan die al met je kijken of je mogelijk een deel van de kosten zelf moet betalen. Ook de zorgverlener waar je je meldt, kan je dit vertellen. En dat zouden beide partijen dus ook moeten doen
(Bron: InFinance; 06-12-2023)