In 2024 bedraagt de premie van de basisverzekering voor DSW-verzekerden 149,00 euro per maand. Dat is 11,50 euro meer, de grootste premiestijging sinds de invoering van de Zorgverzekeringswet in 2006. Om de zorg de komende jaren betaalbaar te houden, ziet DSW zich genoodzaakt de noodklok te luiden.

Volgens de zorgverzekeraar zijn de grenzen aan de betaalbaarheid van de zorg bereikt. Het roer zal drastisch om moeten om de toegankelijkheid van de zorg ook in de toekomst te kunnen waarborgen.

De afgelopen vijf jaar is de gemiddelde zorgpremie onafgebroken gestegen. De belangrijkste reden hiervoor is de kostenstijging van de gezondheidszorg door een toenemende vraag naar zorg en stijgende loonkosten. “Deze premiestijgingen zijn op lange termijn niet meer houdbaar. Ze zullen leiden tot een nog grotere druk op de solidariteit, meer zorgmijders en tot een groeiende gezondheidskloof”, stelt DSW-directeur Aad de Groot. “Uiteindelijk betekent dit dat de zorg voor grotere groepen minder toegankelijk en betaalbaar wordt. Dit vraagt om fundamenteel andere keuzes in de manier waarop we ons zorgstelsel hebben vormgegeven.”
(Bron: InFinance; 26-09-2023)
#DSW #zorgverzekering #basisverzekering #onbetaalbaar #noodklok