De Hypotheekshop doet een beroep op geldverstrekkers om het klantbelang voorop te stellen bij het hanteren van hun verhuisregeling. “Het kan immers niet zo zijn dat een groot deel van de doorstromers de oude lage rente niet kan meenemen, terwijl deze regeling zo belangrijk is”.

De Hypotheekshop stelt vast dat inmiddels al in de helft van alle aanvragen van een doorstromer gebruik wordt gemaakt van de mogelijkheid om de (lagere) hypotheekrente van de oude hypotheek mee te verhuizen. Niet alleen het rentevoordeel telt, ook ligt de leencapaciteit gemiddeld 50.000 euro hoger. “Als de helft van de doorstromers gebruik maakt van de meeneemregeling, dan maakt de andere helft van de doorstromers daar dus om een of andere reden geen gebruik van. Dat kan deels door de kwaliteit van de aangeboden verhuisregeling komen, daarin zien we grote verschillen tussen geldverstrekkers.
Gezien de betekenis voor consumenten en de doorstroming op de woningmarkt, roepen wij geldverstrekkers op om het belang van de klant voorop te stellen bij het hanteren van hun verhuisregeling.

Verschillende redenen
Er spelen een aantal zaken bij de meeneemregeling. Zo kan bij een echtscheiding met verkoop van de echtelijke woning meestal maar één van de ex-partners de oude rente meenemen. “Een andere reden kan het ontbreken van de mogelijkheid van rentemiddeling zijn. Maar ook een acceptatie-/productbeleid dat inspeelt op actuele ontwikkelingen op de woningmarkt is essentieel, denk aan bijvoorbeeld houtbouw en de duur van een bouwdepot.
(Bron: InFinance; 17-02-2023)
#rente #hypotheek #hypotheekshop #doorstromers #leencapaciteit