Het lijkt er nu toch echt aan te komen: de verplichte AOV voor ondernemers. Hoewel de verplichting op zijn vroegst in 2027 ingaat, is het voor een ondernemer verstandig om nu al in actie te komen. Waarom? Lees hieronder 4 belangrijke redenen.

1. De ondernemer kan vandaag al ziek worden of een ongeluk krijgen
Niemand heeft de garantie dat hij gezond blijft, zelfs de meest optimistische ondernemer niet. Het risico op langdurig arbeidsongeschiktheid is reëel en niet te onderschatten. Onderzoek toont aan dat de helft van alle ondernemers ooit langer dan drie maanden arbeidsongeschikt raakt. Eén op de zeven zelfs langer dan vijf jaar. Het is een misvatting dat alleen mensen met een zwaar beroep een AOV nodig hebben, aangezien een kwart van de uitval wordt veroorzaakt door psychische klachten zoals een burn-out. Wachten op de verplichte AOV, betekent nog jaren onverzekerd rondlopen. Het is belangrijk dat ondernemers zich bewust zijn van deze risico’s en nu een weloverwogen beslissing maken om zich wel of niet te verzekeren.

2. Een zieke ondernemer heeft nergens recht op
Kan een ondernemer tijdelijk of permanent geen geld verdienen door een ziekte, aandoening of ongeval? Dan hoeft hij niet op steun van de overheid te rekenen. Er is wettelijk niets geregeld bij arbeidsongeschiktheid. En een bijstandsuitkering? Daar heeft een ondernemer pas recht op als hij door al zijn financiële middelen heen is, de overwaarde van zijn eigen woning heeft opgemaakt, de partner geen inkomen meer heeft en gestopt is met zijn eigen bedrijf. Bovendien is het maar de vraag of zo’n uitkering genoeg is om het hoofd boven water te houden. Zover wil toch niemand het laten komen?

3. Sparen is geen realistisch alternatief voor een AOV
Een slimme ondernemer zorgt voor een appeltje voor de dorst, omdat hij weet dat inkomsten kunnen variëren en er onzekere tijden kunnen aanbreken. Maar sparen is geen realistisch alternatief voor een arbeidsongeschiktheidsverzekering. Wanneer je ziek wordt en niet meer kunt werken, weet je immers niet hoelang je uit de running zult zijn. In het ergste geval kan je nooit meer aan het werk. Natuurlijk geldt wel: hoe langer de eigen risicoperiode, hoe lager de premie voor een AOV. Dus het loont zeker om wat geld opzij te zetten om een bepaalde periode van arbeidsongeschiktheid te overbruggen.

4. Nu een AOV afsluiten kost minder geld en een ondernemer is vaak beter af
Hoe eerder de ondernemer een AOV afsluit, hoe goedkoper. Nu afsluiten betekent nu al beschermt. Maar er is nog een belangrijke reden voor de ondernemer om zo snel mogelijk een AOV af te sluiten: het kan namelijk zijn dat hij geen verplichte verzekering hoeft af te sluiten als hij er al een heeft die minstens zo goed is. Dit heeft meerdere voordelen.
(Bron: AMweb; 13-11-2023)
#AOV #verplichting #ziek #arbeidsongeschikt