Het aantal mensen dat zelf geld opzijzet voor hun oude dag via bijvoorbeeld lijfrenten, koopsommen en levensverzekeringen is nog erg gering. De Autoriteit Financiële Markten (AFM) dringt er in de financiële sector op aan dat de bekendheid en toegankelijkheid van dit zogeheten ‘derdepijler’ pensioen worden vergroot.
Onderzoek van de toezichthouder wijst uit dat het nu meestal ouderen en mensen met een hoog inkomen zijn die op deze manier pensioen opbouwen, bijvoorbeeld om eerder te kunnen stoppen met werken. Bovendien blijkt volgens de AFM dat de inleg vaak gering is.
Fiscaal aantrekkelijk
De financiële waakhond denkt dat een en ander onder meer komt doordat veel mensen nog helemaal niet weten dat je zo fiscaal aantrekkelijk kunt sparen voor extra pensioen. Ongeveer zeven op de tien werkenden zouden er nog nooit van hebben gehoord.
Toegankelijkheid
Zij kennen dan waarschijnlijk alleen de AOW-uitkering en pensioenopbouw via de werkgever. Dat zijn de eerste twee pijlers van het Nederlandse pensioenstel. Ook een drempel vormt de lage toegankelijkheid door de moeilijke fiscale regels, is de indruk van de AFM. Verder is het voor de consument lastig om verschillende aanbieders van individuele aanvullende pensioenvoorzieningen met elkaar te vergelijken.
Fiscale ruimte
Volgens de AFM is het wel belangrijk dat de sector hier wat aan doet en consumenten meer informatie gaat verschaffen. Omdat er meer fiscale ruimte komt voor onder meer zelfstandigen om pensioen op te bouwen in de derde pijler gaat de omvang van deze pensioenvorm mogelijk toenemen, denkt de toezichthouder.
(Bron: AMweb;03-03-2023)