De economische schade als gevolg van de klimaatverandering en natuurrampen bedroeg in 2022 wereldwijd 313 miljard Amerikaanse dollar. Met 50 miljard dollar was de schade in Europa hoger dan het historisch gemiddelde sinds 2000. Bijna 36% van de economische schade in Europa werd gedekt door verzekeraars.
Nederland ging vooral gebukt onder enkele krachtige stormen, waaronder Eunice (foto), die het openbare leven verstoorden, gevaarlijke situaties voor mensen opleverden en schade aan vastgoed, voertuigen en de openbare ruimte veroorzaakten. Wereldwijd overleden maar liefst 31.300 mensen als gevolg van een natuurramp.
(Bron: InFinance; 08-02-2023)