Eind 2023 hadden 7,6 miljoen mensen een lopend krediet; in 2022 waren dit er nog 7,8 miljoen. Het aantal consumenten met een betalingsachterstand op een krediet daalde ook, van bijna 439.000 eind 2022 naar ruim 413.000. Dit volgt uit de BKR Monitor 2023 van Stichting BKR.

Meer betalingsproblemen bij huishoudens
“We zien in het kredietregister dat zowel het aantal kredieten blijft dalen alsook de betalingsachterstanden op die kredieten”, zegt voorzitter Peter van den Bosch van Stichting BKR. “Dat de achterstanden op kredieten dalen, is op zich een positieve ontwikkeling. Maar in het bredere perspectief zien we dat het aantal huishoudens dat problemen heeft met het betalen van rekeningen, gestegen is van 618.090 in 2021 naar 726.110 huishoudens in 2023.”
Bron: AMweb 27-02-2024
#krediet #betalingsachterstand