Het basisbedrag van de kinderbijslag gaat met ongeveer 3% omlaag. Dit betekent een verlaging van het kwartaalbedrag met 8,06 euro voor kinderen in de leeftijd van 0 t/m 5 jaar, 9,79 euro voor kinderen van 6 t/m 11 jaar en 11,52 euro voor kinderen vanaf 12 jaar.
De kinderbijslag beweegt mee met de gemiddelde prijsontwikkeling. Dit is wettelijk zo vastgelegd en gebeurt aan de hand van de consumentenprijsindex.
In het afgelopen jaar is de kinderbijslag gestegen met iets meer dan 16%, als gevolg van de historisch hoge inflatie in 2022. Daardoor is de kinderbijslag in juli 44 euro hoger dan in januari 2022. Na flinke stijgingen van de cpi, is er nu sprake van een daling vanwege lagere energieprijzen.
Op 1 januari 2024 volgt een nieuwe indexering van de kinderbijslag.
Voor de kosten van de opvoeding van kinderen tot en met 17 jaar ontvangen ouders en verzorgers kinderbijslag. Hoe hoog dit bedrag is, hangt af van de leeftijd van het kind en van waar het kind woont.
De hoogte van de kinderbijslag wordt per 1 juli 2023 aangepast in lijn met de ontwikkeling van de consumentenprijzen op basis van het afgelopen halfjaar. De SVB betaalt de kinderbijslag na afloop van het kwartaal. Rond 2 oktober ontvangen ouders het nieuwe bedrag.
(Bron: InFinance 15-06-2023)