Lagere energierekening belangrijkste reden huizenbezitter om te verduurzamen
Bijna acht op de tien huizenbezitters voelt de gevolgen van de inflatie en hoge energiekosten flink in de portemonnee. Veel mensen verwachten in de financiële problemen te komen als het energieprijsplafond eind van dit jaar wegvalt. Vooral onder jongeren, mensen met een beneden gemiddeld inkomen en mensen met een energielabel D of slechter is die angst het grootst.
De grootste problemen worden verwacht bij huizenbezitters met een beneden gemiddeld inkomen: zes op de tien heeft nu al moeite om dagelijks rond te komen en verwacht in de problemen te komen na het wegvallen van het energieprijsplafond.
Verduurzaming vooral vanwege energierekening
Ruim de helft van de respondenten heeft al geïnvesteerd in verduurzaming en ruim een kwart oriënteert zich of heeft al plannen voor dit jaar. Slechts 17% heeft nog niet geïnvesteerd of heeft plannen in die richting. Een derde vindt verduurzamen te duur. De redenen die respondenten aangaven om te verduurzamen zijn voornamelijk financieel. Het verlagen van de energierekening nu en wanneer het energieprijsplafond afloopt, zijn de belangrijkste redenen. Ook wooncomfort en het verhogen van de woningwaarde vinden zij belangrijk. Milieu- en klimaatoverwegingen spelen nauwelijks een rol in de overwegingen.
(Bron: InFinance; 18-04-2023)