Deze week kunnen Nederlanders minder lenen dan voorheen het geval is. De reden hiervan is het feit dat de leennormen per 4 september zijn verhoogd. Om iemands maximale lening te kunnen bepalen, maken kredietverstrekkers gebruik van vastgestelde leennormen. Een hogere leennorm leidt tot een lagere afloscapaciteit, met een lagere maximale lening tot gevolg. Gemiddeld gezien kunnen Nederlanders nu zo’n 7.000 euro minder.