Volgens een herverzekeraar is een reeks wijdverspreide onweersbuien in de VS verantwoordelijk voor 68% van de wereldwijde verzekerde natuurrampschade. Martin Bertogg: “Aardbevingen veroorzaken nog steeds enkele van de ernstigste humanitaire en financiële gevolgen. De duurste ramp, zowel in termen van economische als verzekerde verliezen, was de aardbeving in Turkije en Syrië die materiële schade veroorzaakte en het levensonderhoud van miljoenen mensen in de hele regio aantastte.” De verzekerde verliezen worden geschat op 5,3 miljard dollar, terwijl de voorlopige economische verliezen volgens schattingen van de Wereldbank 34 miljard dollar bedragen.

De effecten van klimaatverandering worden duidelijk in steeds extremere weersomstandigheden. “De effecten van klimaatverandering zijn nu al zichtbaar in bepaalde gevaren zoals hittegolven, droogte, overstromingen en extreme neerslag. Naast het effect van klimaatverandering zorgen ruimtelijke ordening in meer blootgestelde kust- en riviergebieden en daarnaast stedelijke wildgroei in de wildernis voor een moeilijk terug te draaien combinatie van blootstelling aan hoge waarden in omgevingen met een hoger risico. Er moeten beschermende maatregelen worden genomen om ervoor te zorgen dat verzekeringsproducten rendabel blijven voor dergelijke risicovolle eigendommen. Het is hoog tijd om te investeren in meer klimaatadaptatie.”
(Bron: InFinance 14-08-2023)
#herverzekeren #SwissRe #klimaatverandering #natuurramp #verzekeringen