Steun onder zzp’ers voor verplichte AOV neemt af

De steun onder zzp’ers voor een verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) neemt af. 36% steunt het huidige overheidsplan om een AOV verplicht te stellen voor zelfstandigen die zelf niks geregeld hebben. In 2021 was dat nog 41%. Vooral de voorgenomen standaard wachttijd van een jaar stuit veel ondernemers tegen de borst. Dat blijkt uit onderzoek van Knab onder ruim 1.500 zzp’ers.

Van de ondervraagden geeft 42% aan op geen enkele manier een financieel vangnet te hebben, mochten ze arbeidsongeschikt raken. Van die groep zou het vier op de tien zzp’ers niet lukken om – zonder hun ondernemersinkomen – het hoofd langer dan een jaar boven water te houden. In het onderzoek zie je duidelijk een kloof tussen de hoge en lage inkomens. Hoe hoger het inkomen, des te vaker de ondernemer iets geregeld heeft. Overigens zijn er verschillende manieren om iets te regelen.
22% van alle ondervraagden heeft een AOV. Andere genoemde voorzieningen zijn een broodfonds (9%) en crowdsurance (4%). Bovendien geeft 20% aan genoeg eigen vermogen te hebben om de gevolgen van arbeidsongeschiktheid op te vangen.

Wachttijd
Zes op de tien zzp’ers erkent dat de grote groep onverzekerden een sociaal probleem vormen. Alleen zien de meesten het overheidsplan dat nu op tafel ligt, niet als de juiste oplossing. In dat plan moeten zzp’ers die niks geregeld hebben een AOV afsluiten tegen een premie van ongeveer 8% van hun inkomen.
Een eventuele uitkering – ten hoogte van het minimumloon – start pas na de wachttijd van vermoedelijk een jaar. Die wachttijd lijkt de knop om aan te draaien, wil de overheid een meerderheid van de zzp’ers achter zich krijgen.
36% steunt het huidige plan, terwijl 57% aangeeft het plan te steunen, mits die wachttijd wordt verkort.
(Bron: InFinance; 24-03-2023)
#verplicht #aov #wachttijd #inkomen #advies