Het aantal meldingen waarvoor Stichting Salvage uit moest rukken tijdens Oud en Nieuw is vergelijkbaar met het niveau van voor de coronapandemie. Ook het aantal vuurwerk-gerelateerde schades lag weer op één lijn met de jaren voor corona, ondanks de regionale vuurwerkverboden.
Op 31 december 2022 en 1 januari 2023 vielen er in totaal 105 Salvagemeldingen te noteren, laat de stichting weten. Dit aantal meldingen is op eenzelfde niveau als in de jaren voor de coronapandemie. Vorig jaar lag het aantal Salvagemeldingen met in totaal 77 meldingen nog een stuk lager.
Ook het aantal vuurwerk-gerelateerde meldingen lag deze jaarwisseling hoger, zowel absoluut als relatief. Dit ondanks dat er in verschillende regio’s een vuurwerkverbod gold.
Van de 105 meldingen waren er 53 vuurwerk-gerelateerd: dit is met 51 procent het hoogste percentage van de afgelopen tien jaar. Vorig jaar lag dit nog op 43 procent. In tien gevallen van vuurwerk-gerelateerde Salvagemeldingen vormden smeulende vuurwerkresten de vermoedelijke oorzaak van de branden.
(Bron: AMweb 03-01-2023)