Mensen met een inkomen ruim onder modaal kiezen namelijk minder vaak voor een bedrag ineens op hun pensioenleeftijd. Ze lijken zelf de bewuste keuze te maken om risico’s voor hun pensioen te beperken.

Van werkend Nederland met een inkomen ruim onder modaal geeft 50% aan dat ze waarschijnlijk niet voor het bedrag ineens zouden kiezen op hun pensioenleeftijd. Bij boven modaal is deze zekerheid lager, namelijk 44%. De belangrijkste reden om het niet te doen? De maandelijkse uitkering wordt lager, in sommige gevallen té laag. Twee derde van de mensen met een inkomen ruim onder modaal vindt dit gevolg van bedrag ineens een risico.

De twijfelaars vormen ook nu een grote groep, bijna één derde van de mensen weet niet wat ze zouden doen.

Lagere inkomens : meer nadelen                                                                                                                                                                                                                                                      Volgens het Nibud ondervinden mensen met lagere inkomens nadelen als ze kiezen voor bedrag ineens; het heeft invloed op de toeslagen die uitgekeerd worden. Je kunt je met deze uitkomsten afvragen of mensen met een inkomen ruim onder modaal wel voldoende worden begeleid in de keuzes die ze hebben en de gevolgen hiervan duidelijk genoeg worden uitgelegd.

Keuzebegeleiding                                                                                                                                                                                                                                                                              Voorwaarde om een goede beslissing te maken is het bieden van de juiste keuzebegeleiding. Vaststaat dat de meeste mensen bij het maken van een dergelijke financiële keuze advies willen hebben van een (onafhankelijke) adviseur, partner of pensioenuitvoerder.
(Bron: InFinance; 22-03-2023)
#pensioen #pensioenakkoord #Nibud #bedragineens