Zorgverzekeraars Nederland (ZN) vindt het onterecht dat de Consumentenbond de verantwoordelijkheid voor tijdige contractering alleen bij de zorgverzekeraars neerlegt.

“Het is onterecht dat de Consumentenbond de verantwoordelijkheid voor tijdige contractering alleen bij de zorgverzekeraars neerlegt”, zegt Van Holst. “Tijdige contractafspraken zijn de verantwoordelijkheid van twee partijen: zorgaanbieders en zorgverzekeraars. Het aanleveren van tijdige offertes door de zorgaanbieders is daarvoor een belangrijke randvoorwaarde. Zorgverzekeraars onderhandelen met de portemonnee van de verzekerden om de zorgpremie voor alle Nederlanders betaalbaar te houden.”

‘Neem de tijd’
Van Holst: “Wij adviseren verzekerden om de tijd te nemen zich goed te laten informeren, voordat ze een besluit nemen over hun zorgverzekering. Zorgverzekeraars houden in de zorgzoeker op hun websites dagelijks de status van de contractering bij. Mensen kunnen natuurlijk ook telefonisch contact opnemen. Zorgverzekeraars hebben een video gemaakt om verzekerden te informeren over het kiezen van een zorgverzekering. Voor alle zorgverzekeraars geldt: wie zorg kreeg in 2023 houdt die – voor zover medisch noodzakelijk – in 2024. En wie acute zorg nodig heeft, krijgt die altijd.”

Verzekerden hebben de tijd tot 31 december om hun zorgverzekering eventueel op te zeggen en hebben tot 31 januari om een nieuwe verzekeraar te kiezen.
(Bron: InFinance 15-11-2023)
#zorg #zorgverzekering #2024 #